ภาพรวม

ยินดีต้อนรับสู่ BenQ คอร์เปอเรชั่น – ผู้นำด้านเทคโนโลยีของมนุษย์ของโลก และเป็นผู้ให้บริการด้านโซลูชั่น ด้วยวิสัยทัศน์“Bring Enjoyment ‘N’ Quality to Life” คือการนำพาความสุข และคุณภาพมาสู่ชีวิต เพื่อยกระดับ และเสริมสร้างความพึงพอใจในทุกแง่มุมของชีวิต ซึ่งมีความสำคัญอย่างที่สุดสำหรับผู้คนในวันนี้ ทั้งในเรื่อง วิถีชีวิต, การดำเนินธุรกิจ, การดูแลสุขภาพ และการศึกษา ด้วยปรัชญาที่ตั้งขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์ว่า "Because It Matters” เบ็นคิวมีความมุ่งมั่น ที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้คนในวันนี้ มีชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ รู้สึกมีสุขภาพดี และเสริมสร้าง การเรียนรู้ผ่านการขับเคลื่อนของคน ผลิตภัณฑ์พลังงานนวัตกรรม การบริการและ โซลูชั่น ด้วยจิตวิญญาณที่ยังดำรงไว้ซึ่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสบการณ์การใช้ชีวิตในทุกแง่มุม รองรับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบธุรกิจ หุ้นส่วนทางการค้า และ วัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ยังเป็น แรงบันดาลใจ ให้กับพนักงาน ของเรา ที่จะนำพาเราไปสู่ประชาคมโลก Because it matters, BenQ จะดำรงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และพิสูจน์ความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์, การแสดงผลภาพ อุปกรณ์มือถือ และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่าย ด้วยความมุ่งที่จะสร้างความสุขให้กับโลก โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและ โซลูชั่น อันหลากหลาย เช่น ดิจิตอล โปรเจ็กเตอร์ จอภาพมืออาชีพ จอ Interactive ขนาดใหญ่ โซลูชั่นในการถ่ายภาพ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์มือถือ และโซลูชั่น หลอดภาพ LED