สำนักงานใหญ่

บริษัท BenQ ผู้นำด้านอุปกรณ์เครือข่ายดิจิตอลเพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงเทคโนโลยีด้านIT และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกต์สำหรับกลุ่มลูกค้าต่างๆ(CE)ซึ่งวางขายมากกว่า100 ประเภท และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศไต้หวันและมีสาขาย่อยในแต่ละประเภทซึ่งมุ่งวิจัยความต้องการในแต่ละประเทศ เทรนต่างๆและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อก้าวไปให้ Product roadmap ของBenQทั่วโลกlookin' great


BenQ Corporation-Headquarters

16 Jihu Road Neihu, Taipei
114 Taiwan
+886-2-2727-8899
+886-2-2656-2438

BenQ Asia Pacific Corp.

12 Jihu Road Neihu, Taipei
114 Taiwan
+886-2-2727-8899
+886-2-2656-2438

BenQ China

181 Zhuyuan Road, Suzhou New
District, Suzhou, China
+86-512- 68078800
+86-512- 68097010

BenQ America Corp.

3200 Park Center Drive, Suite 150
Costa Mesa, CA 92626 USA
+1-714-559-4900
+1-714-557-0200

BenQ Latin America Corp.

8200 NW 33rd Street, Suite 301
Miami, FL 33122 USA
+1-305-4211200
+1-305-4182075

BenQ Europe B.V.

Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR
Eindhoven, The Netherlands
+31(0)88 888-9200
+31(0)88 888-9299