เพราะนั่นคือสิ่งสำคัญสื่อถึงความหมายของ “นำพาความสุข และคุณภาพมาสู่ชีวิต” ผลิตภัณธ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์ BenQ ยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องของความสุขและคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อที่สุดต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทุกวันนี้ เพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญต่อผู้คน และเพราะว่าสิ่งนั้นสำคัญต่อผู้คน ดังนั้นจึงสำคัญสำหรับเรา “Because it matters” เพราะนั่นคือสิ่งสำคัญ