บริษัท เบ็นคิว(ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 1 ชั้น 29 ห้อง 2910 อาคารเอ็มไพรส์
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์: +66 2670 0310-1 แฟ็กซ์: +66 2670 0312

ติดต่อขอคำปรึกษาสินค้า:  +66 2670 0310-1

ฝ่าย Service 02 670 0310-1 ต่อ 121, 122, 123
เวลาทำการ:  9:00 น - 17:30 น (จันทร์ - ศุกร์)
พักเที่ยง:  12:00 น - 13:00 น
ปิด:  เสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
                    Service Center                                         Product                                         Web-Link
                    AXIS Computer                                         LCD/Projector                     www.axiscomputer.co.th
                    The Value System                                         LCD/Projector                     www.value.co.th/th/service.asp
                    Synnex                                         LCD/Projector                     www.synnex.co.th/Th/Services/SynnexBranch.aspx
                    Vertex                                         LCD/Projector                     www.vertex.co.th/services.html
                    Projector Outlet                                         Projector                     www.projector.co.th/contacts
                                                                                    
                    Interlink                                         DCP10                     www.interlink.co.th/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=th


  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :