เบ็นคิว BH280 สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลผ่านทางจอภาพBar Type

ติดตั้งได้ง่าน ในพื้นที่จำกัด

จอแสดงผลรูปทรงสีเหลี่ยมผืนผ้า ปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็นในธุรกิจ แต่ข้อดีคือสามารถนำมาใช้ติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็กได้สบาย

ลักษณะเด่นพิเศษ

  • 24 / 7 Operation
  • Optimized for Portrait Mode
  • MULTI–FORMATIONAL DISPLAY
  • High Brightness(Over 800 nites)
  • Excellent reliability