เบ็นคิว IL420 สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลผ่านทางจอภาพอัจฉริยะ

มีส่วนร่วมและเข้าถึงลูกค้า

แข็งแรงทนทางนและภาพคมชัด เพิ่มจุดสัมผัสขึ้น 6 จุดเพื่อการติดต่อสื่อสารมากขึ้น

ลักษณะเด่นพิเศษ

  • 6-point multi-touch display(IR)
  • Anti-sunlight
  • Anti-image retention
  • Multiple display administrator
  • Optimized for portrait mode