เบ็นคิว PL460 สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลผ่านทางจอภาพSuper Narrow Bezel (สำหรับวิดีโอวอลล์)

รอยต่อที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้

ระยะห่างรอยต่อที่น้อยที่สุด 5.4 มม. สำหรับติดตั้งบนผนัง

ลักษณะเด่นพิเศษ

  • B-B 5.4 mm
  • Brightness (450 nits)
  • DVI daisy chain
  • Multiple display administrator
  • Color calibration