โปรเจคเตอร์ที่สามารถโต้ตอบพร้อมเครื่องฉายภาพแบบสั้น, WXGA | MW826ST

การสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟขั้นสูงสำหรับโรงเรียนชั้นนำ

โปรเจคเตอร์เพื่อการศึกษา MW826ST ช่วยเพิ่มการเรียนรู้แบบโต้ตอบและการทำงานร่วมกันในห้องเรียนด้วยคุณภาพของภาพที่โดดเด่นความสว่างสูงและความสามารถในการถ่ายภาพระยะสั้น ความยืดหยุ่นในการติดตั้งอัจฉริยะรวมกับการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายที่เป็นเจ้าของทำให้ MW826ST เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับโรงเรียนในปัจจุบัน

ลักษณะเด่นพิเศษ

  • Advanced Dustproof Solution with Anti-dust Accumulation Components
  • SmartEco Power Saving Technology
  • 0.49 Short Throw Ratio
  • Designed for Education & IWB
  • Blu-ray Full HD 3D support
  • PointWrite Interactive Solution Compatible