เบ็นคิว MX666+ โปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ แบบไร้สาย

การฉายภาพแบบไร้สาย และระดับมืออาชีพ

โปรเจคเตอร์มาพร้อมคุณสมบัติการฉายภาพแบบไร้สายผ่าน tapNshow™ และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไวเลส โปรเจคเตอร์ MX666+ เป็นโปรเจคเตอร์สำหรับการทำธุรกิจในระดับมืออาชีพ ช่วยให้คุณสามารถทำงานเร็วขึ้นและมีประสิทธิผล

ลักษณะเด่นพิเศษ

  • tapNshow for NFC smart device
  • Wireless display with notebook
  • MHL mirror the screen of smart device
  • Blu-ray Full HD 3D support
  • Vertical and horizontal keystone